уроци по математика пловдив
 • уроци по математика Пловдив
  школа по математика и компютърни науки Питагор
  Уроци по математика
  тел. 0893480445, e-mail: shkola_pitagor@abv.bg

Кандидат студенти

Целогодишни курсове – от месец септември до месец май. Учениците посещават школата 4 часа седмично /един учебен час е с продължителност 45 мин./ След приключването на курса през месец май школа „Питагор” провежда на своите ученици пробни тестове преди зрелостните изпити и кандидат - студенските изпити.

Интензивни курсове – от месец февруари до месец май. Учениците посещават школата два пъти по 4 часа седмично /един учебен час е с продължителност 45 мин./ След приключването на курса през месец май школа „Питагор” провежда на своите ученици пробни тестове преди зрелостните изпити и кандидат - студенските изпити.

Целогодишните курсовете по математика са съботно – неделни, а интензивните са с посещение и в делничен ден. Заниманията се провеждат в малки групи – до 10 ученика. Отстъпки за членовете на едно семейство, посещаващи курсове в "Школа по математика и компютърни науки Питагор”.
Цената на учебен час е 5 лв., като таксата се заплаща до 10-то число на текущият месец и се определя от броя посещения за месеца.
Курсовете се провеждат в сградата на централният ни офис, или в залата ни в кв. Тракия.

 

Алгебра

 1. Квадратни уравнения и неравенства. Биквадратни уравнения.
 2. Разпределение на корените на квадратни уравнения и неравенства върху числовата ос.
 3. Модулни уравнения и неравенства. Ирационални уравнения и неравенства.
 4. Показателни уравнения и неравенства.
 5. Логаритмични уравнения и неравенства.
 6. Тригонометрични преобразования.
 7. Тригонометрични уравнения и неравенства.
 8. Системи уравнения.
 9. Редове. Прогресии.
 10. Комбинаторика. Статистика.
 11. Изследване на функции.
 12. Абсолютен екстремум.

Геометря

 1. Средна отсечка в триъгълник и трапец. Окръжност описана около триъгълник.
 2. Взаимно положение на две окръжности. Окръжност вписана в триъгълник. Четириъгълник, описан и вписан в окръжност.
 3. Теорема на Талес. Подобни триъгълници.
 4. Ъглополовящи и медиани в триъгълник. Медицентър и ортоцентър в триъгълник.
 5. Метрични зависимости в правоъгълен триъгълник и окръжност.
 6. Приложение на тригонометрията в планиметрията.
 7. Основни теореми на тригонометрията.
 8. Лице на триъгълник.
 9. Лице на четириъгълник.
 10. Лице на кръг и част от кръг.
 11. Пирамида.
 12. Призма и паралелепипед.
 13. Проекции.Пресечена пирамида.
 14. Обем на: правоъгълен паралелепипед, пирамида, пресечена пирамида.
 15. Кръгов цилиндър и конус. Сфера и кълбо.Решаване и обсъждане на тестове.
Пробни тестове.

Scroll to Top