уроци по математика пловдив
  • уроци по математика Пловдив
    школа по математика и компютърни науки Питагор
    Уроци по математика
    тел. 0893480445, e-mail: shkola_pitagor@abv.bg

За студенти

За Вас студенти предлагаме индивидуални замимания, с цел повишаване на текущия успех, подготовка за изпити, помощ при решаване на курсови работи, както и помощ при решаване на on-line изпитни тестове. Цената е 20 лв. за астрономичен час /60 минути/.

Scroll to Top