уроци по математика пловдив
  • уроци по математика Пловдив
    школа по математика и компютърни науки Питагор
    Уроци по математика
    тел. 0893480445, e-mail: shkola_pitagor@abv.bg

4-5-6 клас

Курсове:- Основен курс по математика и /или/ БЕЛ. В група се обучават до 10 ученици.  Провеждат се в делнични дни, събота или неделя /в зависимост от свободното време ма учениците/ в класните ни стаи на ул. „Георги Петаков” 5 / до ОУ „Княз Александър I”/.

О с н о в е н   к у р с

Основният курс е целогодишен и е ориентиран към успешното овладяване на учебния материял за 5 и 6 клас, с поглед към НВО предстоящо на учениците в 7 клас.
Продължителност на курса - 148 учебни часа /по 45 минути/ за двата предмета или по 74 учебни часа за един предмет. Годишното разпределение на занятията по дати се получава при записването.
Записване и такса за обучение
В офиса или на телефон 0893480445 в работните дни от 9 до 17 часа.
Таксата за обучение е:
3 вноски по 271 лева за курса по БЕЛ+математика;
3 вноски по 160 лева за курса само по единия предмет.
Първата вноска се прави при записването. Следващите са през ноември и февруари. При внасяне на цялата сума се ползва 5% отстъпка.Входен тест и родителска среща
на 16.VI. 2018 г. (събота) или на 01. IX. 2018 г. (неделя). 
Учениците се явяват на входния тест, след като се запишат. По време на входния тест се провежда родителска среща с родителите (настойниците) на учениците.

Първите 3 занятия са в периода от 10 до 14 септември 2018 г.
Разпределението по групи се прави в зависимост от резултата на входния тест. 
В процеса на обучение се наблюдава работата на учениците и е възможно преместване на някои от тях в друга група
Материали
Учениците не заплащат материалите, свързани с учебния процес. Те получават безплатно сборници с тестове по БЕЛ и по математика, и учебници, специално разработени за курса. 
Преподаватели

ШМКН „Питагор” е избрала своя екип от преподаватели сред най-добрите в своята област. Те са и автори на част от сборниците, по които се обучават учениците. При нас работи изследователско звено и имаме създаден богат опит и методика за преподаване и тестови изпитвания, което ни определя водещо място в подготовката на учениците. Отличните резултати на нашите ученици на конкурсните изпити и класирането им в елитните гимназии доказват нашия професионализъм.
Scroll to Top