уроци по математика пловдив
  • уроци по математика Пловдив
    школа по математика и компютърни науки Питагор
    Уроци по математика
    тел. 0893480445, e-mail: shkola_pitagor@abv.bg

4-5-6 клас

Курсове:- Основен курс по математика и /или/ БЕЛ. В група се обучават до 10 ученици.  Провеждат се в делнични дни, събота или неделя /в зависимост от свободното време ма учениците/ в класните ни стаи на ул. „Георги Петаков” 5 / до ОУ „Княз Александър I”/.

О с н о в е н   к у р с

Основният курс е целогодишен и е ориентиран към успешното овладяване на учебния материял за 5 и 6 клас, с поглед към НВО предстоящо на учениците в 7 клас.
Продължителност на курса - 148 учебни часа /по 45 минути/ за двата предмета или по 74 учебни часа за един предмет. Годишното разпределение на занятията по дати се получава при записването.
Записване и такса за обучение
В офиса или на телефон 0893480445 в работните дни от 9 до 17 часа.
Таксата за обучение е:
3 вноски по 271 лева за курса по БЕЛ+математика;
3 вноски по 160 лева за курса само по единия предмет.
Първата вноска се прави при записването. Следващите са през ноември и февруари. При внасяне на цялата сума се ползва 5% отстъпка.


Материали
Учениците не заплащат материалите, свързани с учебния процес. Те получават безплатно сборници с тестове по БЕЛ и по математика, и учебници, специално разработени за курса. 
Преподаватели

ШМКН „Питагор” е избрала своя екип от преподаватели сред най-добрите в своята област. Те са и автори на част от сборниците, по които се обучават учениците. При нас работи изследователско звено и имаме създаден богат опит и методика за преподаване и тестови изпитвания, което ни определя водещо място в подготовката на учениците. Отличните резултати на нашите ученици на конкурсните изпити и класирането им в елитните гимназии доказват нашия професионализъм.
Scroll to Top