уроци по математика пловдив
  • уроци по математика Пловдив
    школа по математика и компютърни науки Питагор
    Уроци по математика
    тел. 0893480445, e-mail: shkola_pitagor@abv.bg

ВъведениеОсновни понятия, протоколи, референтни модели
Физически слой (Physical Layer)
Максимална пропускливост на комуникационния канал
Физическа среда – примери
Цифрова модулация и мултиплексиране (телефонна мрежа, мобилна мрежа, кабелна телевизия)

Канален слой (Data Link Layer)
Протоколи за достъп до комуникационната среда (Ethernet, безжични мрежи, комутация)

Мрежов слой (Network Layer)
Протоколи с и без предварително изграждане на канала (connection oriented and connectionless protocols)
Маршрутизиращи протоколи (типове, алгоритми)
Качество на услугите(QoS)
Мрежов протокол IPv4
Мрежов протоко IPv6

Транспортен слой (Transport Layer)
Сокети (Berkley sockets)
Структура на транспортните протоколи
Управление на канала (congestion control)
Транспортни протоколи в Интернет (TCP, UDP)

Приложен слой (Application Layer)
Услуга DNS
Услуга електронна поща
WWW
Мрежи за доставка и разпределение на ресурси (Content Delivery Networks)

Scroll to Top