уроци по математика пловдив
 • уроци по математика Пловдив
  школа по математика и компютърни науки Питагор
  Уроци по математика
  тел. 0893480445, e-mail: shkola_pitagor@abv.bg

КОРПОРАТИВНИ КЛИЕНТИ:

Съдържание

 • Въведение

Основни понятия, протоколи, референтни модели

 • Физически слой (Physical Layer)

Максимална пропускливост на комуникационния канал
Физическа среда – примери
Цифрова модулация и мултиплексиране (телефонна мрежа, мобилна мрежа, кабелна телевизия)

 • Канален слой (Data Link Layer)

Протоколи за достъп до комуникационната среда (Ethernet, безжични мрежи, комутация)

 • Мрежов слой (Network Layer)

Протоколи с и без предварително изграждане на канала (connection oriented and connectionless protocols)
Маршрутизиращи протоколи (типове, алгоритми)
Качество на услугите(QoS)
Мрежов протокол IPv4
Мрежов протоко IPv6

 • Транспортен слой (Transport Layer)

Сокети (Berkley sockets)
Структура на транспортните протоколи
Управление на канала (congestion control)
Транспортни протоколи в Интернет (TCP, UDP)

 • Приложен слой (Application Layer)

Услуга DNS
Услуга електронна поща
WWW
Мрежи за доставка и разпределение на ресурси (Content Delivery Networks)

Scroll to Top