уроци по математика пловдив
  • уроци по математика Пловдив
    школа по математика и компютърни науки Питагор
    Уроци по математика
    тел. 0893480445, e-mail: shkola_pitagor@abv.bg

КОРПОРАТИВНИ КЛИЕНТИ:

1. Мрежи 1

Каква е целта курса?

Мрежовата  тематика може да бърде разделена грубо на три подтеми:

  • Комуникации, които са най-близото до физическото ниво, чийто основен обект на изучаване са сигналите
  • Мрежи, които са следващото ниво и се занимават с пакети
  • Разпределени системи (distributed systems) - най-виското ниво включващо приложенията

Този курс разглежда най-вече второто ниво. Целта е да се придобият основни знания за това как работят компютърните мрежи и Интернет.
Курса няма за цел подготовка за придобиване на сертификати и конфигуриране на оборудване (Cisco, HP, Linux и т.н.).  Причината за това е че тези знания, макар и не маловажни,  са подложени на непрекъснати промени и са доста специфични. Въпреки това трябва да се отбележи,  че курса далеч не  е чисто теоретичен. Напротив, много от знанията имат пряко практическо приложение независимо от типа на мрежите и мрежовото оборудване. И ще останат валидни и в бъдеще.

Занятията са организирани с продължителност 90 минути, веднъж седмично. След всяко занятие са превидени самостоятелни занимания под формата на тестове и практичеси задачи, които ще бъдат дискутирани в началото на следващото занятие.
Цената за 40 учебни часа е 200 лв. Съдържание на курса...

 

2. Начална компютърна грамотност

Модули: WINDOWS, WORD, EXCEL, INTERNET- дневни, вечерни, съботно-неделни курсове
 След края на курса ще можете да:
- оформяте формуляри, служебни бележки, заповеди, молби, уведомления, други административни документи
- бизнес кореспонденция – писма, факсове, E-mail.
-да записвате дискове със записвачка на компютъра.
Заниманията се провеждат в малки групи / 5 - 8 човека/ с индивидуално внимание за всеки курсист.
За тези от Вас, които срещат затруднения при оформянето на определени документи и бизнес кореспонденция, предлагаме специализирано обучение във формата на допълнителни курсове и отделни консултации /цена по договаряне и в зависимост от потребностите на курсистите, помощ при съставяне на бизнес кореспонденция на чужд език/
Цената за 25 учебни часа е 75 лв.

 

3. Практически курс за офис сътрудници и компютърни умения за работа в офис

Модули: WORD, EXCEL, POWER POINT, ACCESS - дневни, вечерни, съботно-неделни курсове

Обучението по всеки един от обявените модули включва запознаване с принципната концепция на приложната програма.
Обучението се извършва по предварително разработена учебна програма, включваща предимно упражнения.
Заниманията се провеждат в малки групи / 5 - 8 човека/ с индивидуално внимание за всеки курсист.
За тези от Вас, които срещат затруднения при оформянето на определени документи и бизнес кореспонденция, предлагаме специализирано обучение във формата на допълнителни курсове и отделни консултации /цена по договаряне и в зависимост от потребностите на курсистите,помощ при съставяне на бизнес кореспонденция на чужд език/
Цената за модул:  WORD, POWERPOINT, ACCESS- 20 учебни часа / 60.00 лв.
Цената за модул: EXCEL – 10 учебни часа/ 30 лв.

 

4. Курс по графичен дизайн

Модули: Photoshop, Illustrator или Corel Draw, In Design, - дневни, вечерни, съботно-неделни курсове

Обучението по всеки един от обявените модули включва запознаване с принципната концепция на приложната програма.
Обучението се извършва по предварително разработена учебна програма, включваща предимно упражнения.
Заниманията се провеждат в малки групи / 5 - 8 човека/ с индивидуално внимание за всеки курсист.
За тези от Вас, които се насочват към графичния дизайн, като професионалисти, предлагаме специализирано обучение във формата на допълнителни курсове и отделни консултации цена по договаряне и в зависимост от потребностите на курсистите
Цената за модул:  Photoshop, Illustrator или Corel Draw, In Design, – 60 учебни часа / 210 лв.

 

5. Курс по web дизайн

Модули: HTML, Dreamweaver, Flash- дневни, вечерни, съботно-неделни курсове

- Обучението по всеки един от обявените модули включва запознаване с принципната концепция на приложната програма.
- Обучението се извършва по предварително разработена учебна програма, включваща предимно упражнения.
Заниманията се провеждат в малки групи / 5 - 8 човека/ с индивидуално внимание за всеки курсист.
За тези от Вас, които се насочват към ,web дизайна като професионалисти, предлагаме специализирано обучение във формата на допълнителни курсове и отделни консултации цена по договаряне и в зависимост от потребностите на курсистите.
При записване избирате дни и часове за обучение. Започвате курса в избрано от Вас време, независимо дали има записани други курсисти.
Цената за модул:  HTML, Dreamweaver, Flash– 60 учебни часа / 210 лв.

 

6. Курс по машинопис

Обучението включва придобиване на практически умения за въвеждане на текст на български и английски език със специално разработена за целта компютърна програма.
Цената за 25 учебни часа е 75 лв.

Scroll to Top