уроци по математика пловдив
  • уроци по математика Пловдив
    школа по математика и компютърни науки Питагор
    Уроци по математика
    тел. 0893480445, e-mail: shkola_pitagor@abv.bg

ИНДИВИДУАЛНИ ЗАНИМАНИЯ

За всички ученици от 4 до 12 клас предлагаме индивидуални замимания по математика информатика и информационни технологии, с цел повишаване на текущия успех, подготовка за класни и контролни работи, като Вие сами избирате дни и часове за обучение.
Цената за ученици 4 – 6 клас е 15 лв. за учебен час.
Цената за ученици 7 – 12 клас е 17,50 лв. за учебен час.

Scroll to Top