уроци по математика пловдив
 • уроци по математика Пловдив
  школа по математика и компютърни науки Питагор
  Уроци по математика
  тел. 0893480445, e-mail: shkola_pitagor@abv.bg

4 до 12 клас

За всички ученици от 4 до 12 клас предлагаме индивидуални замимания по математика информатика и информационни технологии, с цел повишаване на текущия успех, подготовка за класни и контролни работи, като Вие сами избирате дни и часове за обучение.
Цената за ученици 4 – 6 клас е 7 лв. за учебен час.
Цената за ученици 7 – 12 клас е 9 лв. за учебен час.

 

Алгебра

 1. Квадратни уравнения и неравенства. Биквадратни уравнения.
 2. Разпределение на корените на квадратни уравнения и неравенства върху числовата ос.
 3. Модулни уравнения и неравенства. Ирационални уравнения и неравенства.
 4. Показателни уравнения и неравенства.
 5. Логаритмични уравнения и неравенства.
 6. Тригонометрични преобразования.
 7. Тригонометрични уравнения и неравенства.
 8. Системи уравнения.
 9. Редове. Прогресии.
 10. Комбинаторика. Статистика.
 11. Изследване на функции.
 12. Абсолютен екстремум.

Геометря

 1. Средна отсечка в триъгълник и трапец. Окръжност описана около триъгълник.
 2. Взаимно положение на две окръжности. Окръжност вписана в триъгълник. Четириъгълник, описан и вписан в окръжност.
 3. Теорема на Талес. Подобни триъгълници.
 4. Ъглополовящи и медиани в триъгълник. Медицентър и ортоцентър в триъгълник.
 5. Метрични зависимости в правоъгълен триъгълник и окръжност.
 6. Приложение на тригонометрията в планиметрията.
 7. Основни теореми на тригонометрията.
 8. Лице на триъгълник.
 9. Лице на четириъгълник.
 10. Лице на кръг и част от кръг.
 11. Пирамида.
 12. Призма и паралелепипед.
 13. Проекции.Пресечена пирамида.
 14. Обем на: правоъгълен паралелепипед, пирамида, пресечена пирамида.
 15. Кръгов цилиндър и конус. Сфера и кълбо.Решаване и обсъждане на тестове.
Пробни тестове.

Scroll to Top